XVII konverents: 5-6.juuni 2015, Pärnu

KONVERENTSI TEADUSLIK PROGRAMM
5. juuni 2015
13.00 – 14.30
I Sümpoosium “Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ravijuhis 2015” tutvustus
Moderaatorid: Lee Tammemäe ja Matti Maimets
Ravijuhiste autorid tutvustavad, mis on muutunud STLI ravijuhistes aastal 2015.
14.30 – 15.00 Paus
15.00 – 16.30
II Sümpoosium ”Partnerite käsitlus veneroloogias. STLI-ga patsientide partnerite käsitlus ja nõustamine”
Moderaatorid: Kai Haldre ja Margus Punab
1. Seksuaalne riskikäitumine ja selle seos suguhaigustega Eesti meestel Margus Punab
2. STLI-ga patsiendid ja nende partnerid – eetilised/õiguslikud aspktid Kai Zilmer
3. Partners of STI patients – diagnostic aspects Marco Cusini (Itaalia)
4. Usu mõju partnerlussuhtele seksuaalelus Ain Riistan
16.30 – 17.00 Paus
17.00 – 19.00
III Sümpoosium “Viirusinfektsioonid”
Moderaatorid: Airi Põder ja Rein Sikut
1. Inimese kroonilised viirusinfektsioonid – ilu & täius Matti Maimets
2. Haruldased viirused ja nende levik sugulisel tee l Andres Merits
3. HIV infektsioon – mis on uut? Rein Sikut
4. Male fertility and viral infection Mikhail Gomberg (Venemaa)
21.00 Konverentsi pidu. Peo stiil – Veneetsia karneval. Sissepääs ainult maskides.
6. juuni 2015
10.30 – 11.00 STLIEÜ üldkoosolek
11.00 – 14.00
IV Sümpoosium “Erinevad naudingud,
erinevad suhted, erinevad identiteedid”
Moderaatorid: Paul Korrovits ja Mare Pruks
1. Origins of sexual arousal Osmo Kontula (Soome)
2. Psychosexual characteristics of BDSM (bondage, dominance, submission, sa- dism, masochism) practitioners Andreas Wismeijer (Holland)
3. Võimalikud häired seksuaalelus prostataga seotud operatsioonide järgselt Toomas Tamm
4. Madala libiidoga naise käsitlus vastuvõtul Mare Pruks