Ajalugu

1923. aastal asutati Londonis Rahvusvaheline Veneroloogiliste Haiguste ja Treponematooside Vastane Ühing (International Union Against the Veneral Diseases and the Treponematoses), mis 1997.a. Melbournis toimunud maailmakongressil nimetati ümber Rahvusvaheliseks Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Ühinguks (International Union Against Sexually Transmitted Infections). Organisatsiooni eesmärgiks on laiendada oma tööd, kaasates uusi liikmesriike, selleks et luua võimalikult paljudes maades ühingud, mis koondaksid kõigi nende erialade esindajaid, kes oma töös puutuvad kokku sugulisel teel levivate infektsioonidega.

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing loodi 16.jaanuaril 1999. Ühing on püstitanud endale ülesande töötada välja ühtset poliitikat seksuaalsel teel levivate infektsioonide, nende diagnoosimise ja raviga seonduvates küsimustes ning esitada ettepanekuid vastavatele riigivõimu esindajatele. Üheks olulisemaks ühingu eesmärgiks on aga seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse nakatumise ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide leviku vähendamine Eestis. Selleks ongi ühing koondanud seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnoosimise ning raviga tegelevaid arste ning muid asjassepuutuvaid isikuid ja tegelenud nendele vastava info jagamisega, seda mitmete konverentside ja sümpoosiumide näol. Traditsiooniks on muutunud ühingu igaaastased konverentsid, kus ettekannetega esinevad nii ühingu oma liikmed kui ka väljast poolt esinema kutsutud spetsialistid, nii Eestist kui piiri tagant.