sümpoosium HIV/AIDS JA EESTI: 19.oktoober 2001, hotell Olümpia, Tallinn

sümpoosium HIV/AIDS JA EESTI: 19.oktoober 2001, hotell Olümpia, Tallinn

Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing (STLIEÜ)
sümpoosium HIV/AIDS JA EESTI

19.oktoober 2001, hotell Olümpia, Tallinn
19.oktoober 2001
· HIV-nakkuse epideemia Eestis (september 2000-september 2001)(Nelli Kalikova)
· HIV/AIDS arvudes (Lea Tammai)
· HIV diagnoosimise võimalused (Valentina Ustina)
· HIV/AIDS kliiniline pilt (Marika Raukas)
· Millal ja kuidas ravida HIV infektsiooni (Kai Zilmer)
· HIV või hepatiit – kumba valida (Kristi Ott)
· HIV ja tuberkuloos (Manfred Danilovitš)
· HIV, suguhaigused ja seksuaalne riskikäitumine (Airi Põder)
· HIV ja rasedus (Reet Raukas)
· HIV ja turvaline veri (Tatja Plahhova)
· Kuidas jääda HIV-negatiivseks tervishoiutöötajaks (Kristel Päro)
· HIV-nakkus ja narkomaania Ida-Virumaal (Tatjana Magerova)
· HIV nakkuse ennetamine vanglas (Sirje Sepalaan)
· HIV nakkuse ennetamine narkomaanide seas (Milvi Noode)
· HIV/AIDS ennetamise riiklik programm 2002-2007.a (Ain Aaviksoo)
· HIV ja inimõigused (Heljo Pikhof)
· HIV patsiendi pilguga (HIV positiivne patsient)